Votre navigateur Web (Internet Explorer) est trop ancien pour faire fonctionner ce site de manière optimale.

Vous pouvez télécharger l'un de ces navigateurs modernes et gratuits et revenir sur notre site :

Fermer 0800 023 1026 (kosten van een lokaal gesprek)
0800 023 1026 (kosten van een lokaal gesprek)

Veelgestelde vragen over brommobielen

Op deze pagina vindt u een groot aantal veel gestelde vragen over brommobielen. Nog meer weten? Neem dan contact met ons op!

Wat is een brommobiel?

Een brommobiel wordt ook wel 45 km auto of Microcar genoemd. Een brommobiel is in principe een brommer met een gesloten carrosserie en meer dan 2 wielen. Een brommobiel heeft een maximaal ledig gewicht van 425 kg. De brommobiel mag maximaal 45 km per uur rijden en heeft een maximum vermogen van 6 kW. Voor een brommobiel gelden dezelfde regels op de weg als voor een personenauto, met uitzondering van het verbod te rijden op 100 wegen en snelwegen.

Waar mag ik rijden met een brommobiel?

In principe mag u overal rijden waar u met de personenauto ook mag rijden, met uitzondering van wegen waar men meer dan 80 km per uur mag rijden. U mag niet op fietspaden, voetpaden of ruiterpaden rijden.

Wat is het AM rijbewijs?

Om in Nederland in een brommobiel te mogen rijden, moet men minimaal 16 jaar zijn en in het bezit zijn van een bromfietscertificaat (= het AM rijbewijs).

 

Hoe hard mag ik rijden met een brommobiel?

U dient zich te houden aan de verkeersregels zoals deze ook voor de personenauto gelden en heeft een maximumsnelheid van 45 km per uur. Dit betekent dus dat u binnen de bebouwde kom op de meeste wegen 45 km per uur mag rijden, binnen 30 zones rijdt u 30 km per uur en in het woonerf rijdt u 15 km per uur. Buiten de bebouwde kom bedraagt uw snelheid maximaal 45 km per uur, tenzij anders aangeven met verkeersborden.

Kan ik zonder rijbewijs rijden in een brommobiel?

Nee. Om een brommobiel te mogen besturen dient u in het bezit te zijn van een AM-rijbewijs, ook wel het brommerrijbewijs. Vaak kunt u wanneer u bent afgekeurd voor uw autorijbewijs (B) deze omruilen voor het AM-rijbewijs. Dit kan bij de gemeente en zonder opnieuw gekeurd te worden.

Als ik om medische redenen geen auto meer mag rijden, mag ik dan nog wel een brommobiel rijden?

U mag in een brommobiel rijden tenzij de arts anders verklaart. In veel gevallen mag u nog wel in een brommobiel rijden wanneer u om medische redenen niet meer in een auto mag rijden. Vraag hiernaar bij uw arts of medische keuring.

Op welke leeftijd moet ik medisch gekeurd worden voor mijn autorijbewijs?

U wordt altijd medisch gekeurd bij het voor de eerste keer behalen van het autorijbewijs en u moet medisch worden gekeurd op de leeftijd van 75 jaar. Wanneer u wordt goedgekeurd op uw 75e moet u vanaf dan elke 5 jaar gekeurd worden, tot afkeur. Bij bepaalde ziektebeelden dan wel andere medische omstandigheden kan een arts eisen dat u medisch gekeurd wordt om te testen of u nog voldoende in staat bent om auto te rijden.
Als u uw autorijbewijs behaalt, ontvangt u automatisch ook het AM rijbewijs. (dit staat ook op uw rijbewijs). Wanneer u besluit om u niet medisch te laten keuren, of u wordt afgekeurd, dan vervalt het B-rijbewijs maar blijft het AM rijbewijs geldig. In de meeste gevallen mag u daardoor met het AM rijbewijs in een van onze brommobielen rijden.

Moet ik voor een brommobiel rijbewijs (AM Rijbewijs) ook medisch gekeurd worden?

Nee. Het AM-rijbewijs is uitgezonderd voor de medische keuring. U hoeft dus niet medisch gekeurd te worden om in een brommobiel te mogen rijden. Uw arts kan wel bepalen dat het niet veilig is voor u om de weg op te gaan.

Vanaf welke leeftijd mag je met een brommobiel rijden?

In Nederland mag u vanaf 16 jaar, mits in het bezit van een AM-rijbewijs, rijden in een brommobiel.

Moet ik een brommobiel verzekeren?

Ja. Een WA-verzekering is verplicht. Casco is optioneel.

Moet een brommobiel APK gekeurd worden?

Nee. De brommobiel is vrijgesteld van APK. Het is wel verstandig om te voldoen aan de geadviseerde onderhoudsbeurten

Moet ik wegenbelasting betalen voor een brommobiel?

Nee. De brommobiel is vrijgesteld van wegenbelasting.

Hoeveel mensen mag ik meenemen in een brommobiel?

U mag 1 passagier met u meenemen.

Moet er per se een 45 sticker op een brommobiel?

Ja. U bent wettelijk verplicht een 45 sticker van minstens 20 cm doorsnede op de achterkant van uw brommobiel bevestigd te hebben.